Βιογραφικό

Ο Γιάννης Πνευματικός έμαθε τα πρώτα βήματα της μαρμαροτεχνίας απο τον πατέρα του Νικόλαο Πνευματικό.

Εργάστηκε ως μαρμαρογλύπτης στο ιστορικό μνημείο του Παρθενώνα.

Έχει λάβει πληθώρα τιμητικών αφιερωμάτων απο τον ελληνικό και διεθνή τύπο.

Όλα τα έργα του ο Ιωάννης Πνευματικός τα δημιουργεί στο μάρμαρο, εξ' ολοκλήρου στο χέρι. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Ι. Ν. Πνευματικός Ι. Ν. Πνευματικός
Ι. Ν. Πνευματικός Ι. Ν. Πνευματικός
Ι. Ν. Πνευματικός Ι. Ν. Πνευματικός

.